Informer Digital Platform

VALJ DITT SPRAK

Ett matchningsverktyg online för RAV-kvinnor och mentorer

Hitta potentiella mentorer som kan stödja din sociala integration i lokalsamhället som invandrarkvinna.

Ett interaktivt, specialutvecklat matchningsverktyg som förbinder RAV-kvinnorna med lokala mentorer som är villiga att stödja deras integration i lokalsamhället.

RAV-kvinnor som stöds av sina lokala icke-statliga organisationer, lokala myndigheter eller organisationer i det civila samhället kommer att kunna ange profilkriterier för potentiella mentorer som de letar efter för att stödja en effektiv social integration, och matchningsverktyget kommer att ge anonym information om potentiella mentorer för RAV-kvinnan.

HUR MAN BLIR MENTOR

Delta i den öppna online-kursen

I slutet av kursen kommer du att vara en certifierad mentor, redo att ansöka om registrering i vår gemenskap.

Den här interaktiva kursen riktar sig till kvinnliga migranter och flyktingar som har bott på lång sikt och är integrerade i samhället och som vill lära sig hur de kan använda sina kunskaper och erfarenheter på operativ nivå för att handleda nyanlända RAV-kvinnor så att de kan öka sin sociala integration i lokalsamhället.

Är du en certifierad mentor? Registrera dig här