Informer Digital Platform

VALJ DITT SPRAK

Integritetspolicy

Giltig: 26.05.2022

När du använder våra tjänster litar du på oss när det gäller din information. Vi förstår att detta är ett stort ansvar och arbetar hårt för att skydda din information och ge dig kontroll. Den här sekretesspolicyn ska hjälpa dig att förstå vilken information vi samlar in, varför vi samlar in den och hur du kan uppdatera, hantera, exportera och radera din information.

1. Ansvarigt organ

Det ansvariga organet för bedömning, behandling och användning av dina personuppgifter i samband med användningen av de tjänster som erbjuds av www.informerintegration.tools i den mening som avses i den grekiska dataskyddslagen är Institute of Entrepreneurship Development (iED), Valtetsiou & Tripoleos, 41336, Larissa, Grekland.

2. Insamling, behandling och användning av personuppgifter

2.1. Personuppgifter

Personuppgifter är uppgifter om faktiska eller personliga förhållanden för en specifik eller fastställbar fysisk person. Dessa omfattar till exempel ditt namn, din adress och alla inventeringsuppgifter som du lämnar till oss i samband med din registrering och profilering. Statistiska uppgifter, som till exempel samlas in under ditt besök på vår webbplats, men som inte direkt kan hänföras till din person, ingår inte i personuppgifter.

2.2. Bedömning, behandling och användning av personuppgifter

När du besöker vår webbplats lagrar våra servrar tillfälligt varje åtkomst i en loggfil. Följande uppgifter registreras utan att du behöver ange något ytterligare och lagras av oss tills de raderas automatiskt: IP-adressen för den dator som söker, datum och tid för åtkomsten, namn och URL för den fil som du har kommit åt, den webbplats från vilken åtkomsten ägde rum, din dators operativsystem och den webbläsare som används samt andra tekniska uppgifter, namnet på din internetleverantör, dina språkinställningar och ditt geografiska ursprung.

Syftet med insamlingen och behandlingen av dessa uppgifter är att möjliggöra användningen av vår webbplats (upprättande av en anslutning), garantera en varaktig systemsäkerhet och stabilitet, möjliggöra den tekniska förvaltningen av nätinfrastrukturen och optimeringen av vårt internetutbud samt göra interna statistiska registreringar. IP-adressen analyseras endast vid brott mot Infomer-infrastrukturen och för statistiska ändamål.

Inmatningen av personuppgifter för att skapa och komplettera din profil på Informer Online Matching Tool sker på frivillig basis. Det är dock viktigt att vissa uppgifter anges sanningsenligt. Det gäller bland annat följande: ditt för- och efternamn, ett lösenord och en giltig e-postadress.

Dessa uppgifter är nödvändiga för att utveckla och administrera Informer Online Matching Tool. När registrerade användare använder Informer registrerar vi vissa uppgifter för statistiska ändamål, för att se till att det fungerar smidigt, för att eliminera störningar, för att bättre förstå användarnas behov och för att optimera och anpassa produkten, och även för att visa detta för andra användare. Dessa uppgifter omfattar de språk du talar, ditt ursprungsland, ditt bosättningsland och det datum du flyttade dit, din invandrarstatus, din utbildningsbakgrund, dina kunskaper, dina nyckelkompetenser, ditt civilstånd och dina hobbies/intressen. Alla dessa uppgifter används för att matcha RAV-kvinnor och mentorer. Tillträden loggas och utvärderas. E-postadressen används särskilt för att skicka e-postmeddelanden med liknande information.

3. Dela dina personuppgifter med andra

Vi vidarebefordrar dina personuppgifter endast om det finns ett lagligt krav, för en kreditbedömning, en adresskontroll, för att överföra information till en kreditupplysning och i den mån det är nödvändigt för att vi ska kunna hävda våra rättigheter, särskilt våra avtalsrättsliga anspråk.

4. Datasäkerhet

Vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter, som har lagrats av oss, mot manipulation, partiell eller fullständig förlust och obehörig åtkomst av tredje part. Våra säkerhetsåtgärder förbättras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

5. Kakor och återinriktning

5.1 Cookies

Cookies är små filer som lagras på din datalagringsenhet och som sparar vissa inställningar och data för att kommunicera med vårt system via din webbläsare. I princip skiljer man mellan två typer av cookies: så kallade sessionscookies, som raderas så fort du stänger din webbläsare, och tillfälliga/permanenta cookies, som lagras under en längre period eller under obegränsad tid på din datalagringsenhet. Denna lagring hjälper oss att utforma vår webbplats och våra erbjudanden till dig i enlighet med detta och underlättar användningen för dig, till exempel genom att spara vissa inmatningar så att du inte behöver upprepa dem.

I detta avseende bidrar cookies till att göra ditt besök på Informer enklare, roligare och mer värdefullt. Cookies är alfanumeriska informationsfiler som din webbläsare automatiskt sparar på din dators hårddisk när du besöker vår webbplats.

Vi kommer till exempel att använda cookies för att identifiera dig som användare utan att du behöver logga in varje gång. Användningen av cookies innebär inte att vi får nya personuppgifter om dig som besökare på nätet. De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt. Du kan dock konfigurera din webbläsare så att inga cookies sparas på din dator, eller så visas ett meddelande varje gång du får en ny cookie.

Du kan också konfigurera din webbläsare så att en cookie endast sparas med din tillåtelse. Vanligtvis kan du via hjälpfunktionen i webbläsarens menyrad få information om hur du kan avvisa nya cookies och inaktivera tidigare mottagna cookies.

5.2 Cookies och återanpassning av målgruppen

Informer Online Matching Tool använder en cookie-teknik för att samla in data för att optimera erbjudanden och annonser. Uppgifterna kommer att anonymiseras och inte användas för att identifiera dig personligen. Uppgifterna kommer inte heller att slås samman eller kopplas samman med sparade personuppgifter. Med hjälp av de anonymiserade uppgifterna kan vi presentera erbjudanden, tjänster och annonser som är av intresse för dig.

6. Annonser

Annonser som visas på någon av våra webbplatser kan levereras till användarna av annonspartners, som kan ställa in cookies. Dessa cookies gör det möjligt för annonsservern att känna igen din dator varje gång de skickar dig en annons på nätet för att sammanställa information om dig eller andra som använder din dator. Denna information gör det möjligt för annonsnätverk att bland annat leverera riktade annonser som de tror kommer att vara av störst intresse för dig. Den här sekretesspolicyn täcker Informers användning av cookies och omfattar inte annonsörers användning av cookies.

7. Google Analytics

För att ständigt förbättra och optimera vårt erbjudande använder vi så kallad spårningsteknik. För detta ändamål använder vi Google Analytics.

8. Utlämnande, ändring, blockering eller radering av dina uppgifter.

Du kan när som helst begära information om och ändring av dina personuppgifter som vi har sparat hos oss, eller se och ändra uppgifterna i din offentliga profil genom att logga in på onlineplattformen. Dina uppgifter kommer att raderas på begäran. Eftersom vi tar skyddet av dina uppgifter på största allvar, och för att kunna garantera att dina uppgifter inte lämnas ut till tredje person, ber vi dig att rikta din begäran till oss via e-post it@ied.eu.

9. Överföringar av företag

Om iED, eller i stort sett alla dess tillgångar, skulle förvärvas, eller i den osannolika händelsen att iED, går i konkurs eller går i konkurs, skulle användarinformation vara en av de tillgångar som överförs eller förvärvas av en tredje part. Du bekräftar att sådana överföringar kan ske, och att en eventuell förvärvare av iED kan fortsätta att använda din personliga information i enlighet med vad som anges i denna policy.

10. Ändringar i sekretesspolicyn

Även om de flesta ändringar sannolikt är små kan Informer ändra sin sekretesspolicy från tid till annan och efter Informers eget gottfinnande. Om du har ett konto kan det hända att du får en varning som informerar dig om dessa ändringar. Din fortsatta användning av denna webbplats efter en ändring av denna sekretesspolicy innebär att du godkänner ändringen.

11. GDPR-klagan

Om du misstänker att dina personuppgifter inte behandlas på ett korrekt sätt eller om det sker ett brott mot de villkor som beskrivs ovan, rekommenderar vi dig starkt att skicka ett e-postmeddelande till dpo@entre.gr med ditt namn, din e-postadress och orsaken till klagomålet om GDPR-överträdelse. iED:s dataskyddsombud kommer att behandla ditt klagomål och vidta alla begärda åtgärder.

Dataskyddsombud (DPO):

Tsakiridis Dimitrios

E-post: dpo@entre.gr

Telefon: 6979110820